Tarieven

Met deze brief willen we jullie graag op de hoogte brengen van veranderingen in onze tarieven op 20 juni 2022.

Vanaf deze datum zullen Jasper, Lisa en Hobie gedeconventioneerd werken. Delfien blijft de conventietarieven gebruiken omdat dit moet van het ziekenhuis waar ze werkt. 

De algemene tarieven worden vastgelegd door het RIZIV en zijn neergeschreven in een conventie. Op dit moment zijn er geschillen tussen onze beroepsvereniging Axxon en het RIZIV, waardoor de opgelegde tarieven van de conventie ontoereikend zijn. Het nieuwe voorstel houdt geen rekening met de indexeringen en komt niet overeen met wat de nieuwe tarieven zouden moeten zijn om kwaliteitsvolle therapie te kunnen aanbieden.

Met ons hele team zetten wij 100% in op bijscholingen, doorgedreven specialisatie en overleg. Om dit aan al onze patiënten te kunnen blijven bieden, hebben wij besloten de nieuwe conventie niet te volgen en onze tarieven te verhogen (zie tabel). Heel veel kinesitherapeuten in de regio zullen dezelfde tarieven hanteren. 

Let op: personen met een verhoogde tegemoetkoming blijven het conventietarief betalen. Gelieve ons dus duidelijk te melden wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek gerust uw therapeut aan indien u hierover toch nog vragen hebt.

Dank voor jullie begrip en het vertrouwen in onze praktijk.

Met vriendelijke groeten,
Jasper, Lisa, Hobie en Delfien

Afrekenen gebeurt na een aantal sessies in cash, met bancontact of payconiq.

De exacte bedragen zijn nog niet volledig gepubliceerd en kunnen dus nog licht afwijken (in uw voordeel).

Tarieven